– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

SFU fra et studentperspektiv

Denne artikkelen handler om studentmedvirkning og -involvering i et Senter for fremragende utdanning (SFU). Spesifikt handler det om engasjerte UiO-studenters erfaringer med og oppfatninger om det første SFU, ProTed, som er et konsortium mellom UiO og UiT Norges arktiske universitet. Siden forfatteren har tilknytning til UiO, og innhenting av data og informanter i stor grad har vært basert på forfatterens nettverk, er artikkelen naturlig begrenset til å omhandle UiO-delen av senteret.

Artikkelen tar for seg studentenes direkte tilknytning til senteret gjennom deltakelse i senterets styrer, seminarer og prosjekter. Den tar også for seg erfaringer fra studenter med mindre formell tilknytning til senteret. I artikkelen undersøkes det og drøftes hvor god kjennskap UiO-studentene tilknyttet ProTed har til ProTeds eksistens og prosjekter.

Artikkelen må ikke leses som en representativ fremstilling av hvordan den gjennomsnittlige student oppfatter ProTed, ettersom det med vilje er lagt inn en overrepresentasjon av engasjerte studenter i undersøkelsene.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Asbjørn Rogne Bråthen
Dato: 08.03.2016