– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan dokumentere kvalitet?

En studie av hvordan ulike institusjoner og fagmiljøer dokumenterte fremragende kvalitet i SFU-søknader i 2013

I denne artikkelen ser Helen Bråten på hva fremragende utdanning er, og hvordan dette kommer til uttrykk i SFU-ordningen. Hun ser også nærmere på hvordan søkerne i 2013 forholdt seg til kravet om å dokumentere fremragende kvalitet i utdanningen og hvilken dokumentasjon som ble benyttet, som et utgangspunkt for mer generelle diskusjoner om hva fremragende kvalitet er og hvordan dette kan dokumenteres og kriteriefestes.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Helen Bråten
Dato: 08.03.2016