– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Helse- og sosialfagutdanningene – ekstra hindre på veien mot SFU?

Utgangspunktet for denne artikkelen er en undring over hvorfor ingen av de helse- og sosialfaglige søknadene til den første åpne utlysningen av SFU-ordningen nådde helt til topps. Målet med artikkelen er ikke å gi et dekkende og kausalt svar, men belyse problemstillingen og problematikken ved å utvide perspektivet til en større sammenheng og om mulig å identifisere noen ekstra hindre for disse utdanningene på veien mot SFU.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Turid Hegerstrøm
Dato: 08.03.2016