– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fra knutepunktfunksjon til SFU

Om statlig satsing på utdanningskvalitet

SFU-ordningen er ikke blitt til i et vakuum, men har et fundament og erfaringsgrunnlag i andre tiltak rettet mot utdanningskvalitet. I denne artikkelen ser Astrid Børsheim på en del utdanningsstimulerende ordninger over noen tiår, blant annet knutepunktfunksjonene, utdanningskvalitetsprisen, SFU-ordningen og noen internasjonale ordninger.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Astrid Børsheim
Dato: 08.03.2016