– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Underviserundersøkelsen 2016 – gjennomføring, spørreskjema og data i pilotundersøkelsen

Underviserundersøkelsen er initiert og etablert av NOKUT og ble gjennomført som et pilotprosjekt – det vil si med et mindre utvalg undervisere – våren 2016. Formålet med pilotundersøkelsen har vært å øke kunnskapen om kvalitet i utdanningen ved å undersøke vitenskapelige ansattes opplevelser av kvaliteten i et studieprogram de underviser i.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Hilde Johanne Karlsen
Dato: 28.04.2017
Rapportnr: 2017-2
ISSN-nr. 1892-1604