– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Undersøkelse om universiteters og høyskolers arbeidslivskontakt og studienes relevans for arbeidslivet.

Denne rapporten gir resultatene fra en undersøkelse omkring arbeidslivsrelevans i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen er utført på NOKUTs eget initiativ. Resultatene har blitt innhentet ved gjennomgang av nyere aktuell litteratur, inkludert NOKUTs egne tilsyns- og utredningsrapporter, spørreskjemaer sendt til undervisere og programledere ved et utvalg bachelor- og mastergrads-program samt intervjuer med et mindre utvalg. Også noen representanter for arbeidsliv har blitt intervjuet.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014, med etterfølgende intervjuer i februar–mars 2015.

Forfatter(e): Jon Haakstad
Kim Kantardjiev
Dato: 30.04.2015
Rapportnr: 2015-1
ISSN-nr. 1892-1604