– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utredninger og analyser

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. Med NOKUTs utredninger og analyser vil vi bidra til økt kunnskap om forhold innenfor høyere utdanning og fagskoleutdanning som har betydning for kvaliteten i studiene og gi økt kunnskap om forholdt knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge.

Data til rapportene får NOKUT enten gjennom evaluerings-, akkrediterings- og godkjenningsvirksomheten vår eller som resultat av prosjekter i samarbeid med eksterne.

  • Oversikten under er delt inn i norsk eller utenlandsk utdanning.
  • Dokumentene er listet etter opprettelsesdato (nyeste øverst).
  • Søk på innholdstype og år.
Velg innholdstype
Velg årstall