– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag

I følge lov om universiteter og høyskoler skal NOKUT føre tilsyn med høyere utdanning. NOKUT har i perioden 2012–2014 gjennomført tilsyn med alle mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag i Norge.

Tilsynet har omfattet 60 studietilbud ved 10 universiteter og høyskoler. Dette er det femte tilsynet NOKUT har gjennomført på et helt fagområde. Tidligere har det blitt ført tilsyn med sykepleier, rettsvitenskap-, farmasi- og odontologiutdanningene.

I de tidligere gjennomførte fagområdetilsynene ble alle studiene revidert, noe som krever sakkyndig vurdering og kan ende i tilbaketrekking av studiene.  NOKUT ønsket denne gangen å prøve ut en ny metode for risikobasert tilsyn med eksisterende studier, hvor sakkyndige kun benyttes hvis NOKUT vurderer at det er behov for det. Tilsynet har blitt gjennomført i flere faser, og utdanninger som har blitt vurdert som tilfredsstillende er ikke med videre i prosessen.

Tilsynet har gitt viktige innspill til NOKUTs videre arbeid mot en fornyet tilsynsmodell hvor risikobasert tilsyn fortsatt vil være en viktig del. Dessuten har altså NOKUT valgt å starte en reakkrediteringsprosess for tre utdanninger. Disse er:

  • Masterstudiet i Gender and Development (120 studiepoeng) ved Universitetet i Bergen
  • Mastergradsstudiet i region og regionalisering (120 studiepoeng) ved Universitetet i Bergen
  • Mastergradsstudiet i dokumentasjonsvitenskap (120 studiepoeng) ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

I tillegg har NOKUT valgt å revidere akkrediteringen til billedkunstfag (60 studiepoeng) ved Rudolf Steinerhøyskolen.


Last ned hele dokumentet:

Hovedforfattere: Magnus Strand
Hauge
Trine Johansen
Meza
Medforfattere: Tove Blytt Holmen
Luna Lee Solheim
Referanser: Mari Elken
Martin Bayer
Klemens Kappel
Dato: 28.05.2014