– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Skrivekunstakademiet i Hordaland – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga

I følgje lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjonar som tilbyr høgare utdanning ha eit system for kvalitetssikring av utdanninga. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonane sine system for kvalitetssikring. Det skal ikkje gå meir enn seks år mellom kvar gong ein institusjon sitt kvalitetssystem vert evaluert.

Den sakkunnige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanninga ved Skrivekunstakademiet besøkte institusjonen 21. oktober 2015 og leverte rapporten sin 17. desember 2015.

Vedtak

Følgjande vedtak vart gjort i NOKUTs styre 15. mars 2016:

System for kvalitetssikring av utdanninga ved Skrivekunstakademiet vert godkjent.


Last ned heile dokumentet:

Sakkunnige: Roger Säljö
Nina Skarpenes
Joakim Pedersen
Vedtaksdato: 15.03.2016