– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Rudolf Steinerhøyskolen – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen besøkte institusjonen 12. og 13. mai, og leverte sin rapport til NOKUT 27. juni 2016.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 7. september 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Helge Salvesen
Solveig Cornér
Rasmus Haugen
Sandvik
Vedtaksdato: 07.09.2016