– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Noroff University College – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved Noroff University College besøkte institusjonen 29. september 2015, og leverte sin rapport 19. april 2016.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 7. september 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Noroff University College godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Kari Fasting
Airi Rovio-Johansson
Magnus Malnes
Vedtaksdato: 07.09.2016