– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Norges Dansehøyskole – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

NOKUT gjennomførte evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Dansehøyskole i 2014/2015. På bakgrunn av den sakkyndige komiteens evaluering vedtok NOKUTs styre i september 2015 at system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Dansehøyskole hadde vesentlige mangler.

Høyskolen ble gitt en frist på seks måneder til å videreutvikle systemet og dokumentere dette overfor NOKUT. Slik dokumentasjon forelå i mai 2016, og NOKUT iverksatte ny evaluering. Ny evaluering ble gjennomført av samme komité som gjennomførte evalueringen i 2014/2015.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 7. september 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Dansehøyskole godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Ole Lützow-Holm
Gunn Haraldseid
Runa Næss
Thomassen
Vedtaksdato: 07.09.2016