– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høgskular skal alle institusjonar som tilbyr høgre utdanning ha eit system for kvalitetssikring av utdanninga. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonane sine system for kvalitetssikring. Det skal ikkje gå meir enn seks år mellom kvar gong ein institusjon sitt kvalitetssystem blir evaluert.

Den sakkunnige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanninga ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar besøkte institusjonen 3. mai 2016, og leverte rapporten sin til NOKUT 17. juni 2016.

Vedtak

  1. Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling har vesentlige mangler.
  2. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling gis en frist på ett år til å videreutvikle systemet for kvalitetssikring og sitt systematiske kvalitetsarbeid, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
  3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette tilsyn med institusjonens systematiske kvalitetsarbeid i henhold til de på dette tidspunktet gjeldene studiekvalitetsforskrift og studietilsynsforskrift. 

Last ned hele dokumentet:

Sakkunnige: Gunn Haraldseid
Cecilia  Hultberg
Martin Fredheim
Vedtaksdato: 25.10.2016