– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høgskolen i Lillehammer – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer besøkte institusjonen 11. september og 22.–23. oktober 2015.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 26. mai 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Helge Salvesen
Maria Knutson Wedel
Torvald Øgaard
Ingeborg Anna
Wergeland
Vedtaksdato: 26.05.2016