– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fjellhaug Internasjonale Høgskole – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole besøkte institusjonen 16. og 17. februar og leverte sin rapport 19. april 2016.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 26. mai 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Elin Nesje Vestlie
Jens Rasmussen
Runa Næss
Thomassen
Vedtaksdato: 26.05.2016