– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bergen Arkitekthøgskole – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring ved Bergen Arkitekthøgskole besøkte institusjonen 5.–6. november 2015 og leverte rapporten 9. februar 2016.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 15. mars 2016:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Bergen Arkitekthøgskole godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Geir Øien
Solveig Cornér
Erin Nordal
Vedtaksdato: 15.3.2016