– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 - Del 4: Avtakerrapport

Kunnskapsdepartementet ga i juli 2006 NOKUT i oppdrag å evaluere alle to- og treårige ingeniørutdanninger som fulgte rammeplanen. Utdanninger ved 19 høgre utdanningsinstitusjoner ble evaluert: 16 statlige høgskoler inkludert tre militære, to universiteter (hvorav det ene ble godkjent som universitet tidlig i evalueringen) og en privat høgskole.

Med utgangspunkt i departementets oppdragsbrev utarbeidet NOKUT høsten 2006 en plan for evalueringen. Relevante aktører i samfunnet og høgre utdanning ble invitert til å bidra både ved utviklingen av evalueringsplanen og i ulike sammenhenger i senere faser av evalueringen, slik det var oppfordret til i oppdragsbrevet.

Resultatene av evalueringen foreligger i fire rapporter og et sammendrag. Dette er Del 4: Avtakerrapport. Den er basert på to undersøkelser utført i virksomheter som tilsetter ingeniører.

Last ned hele dokumententet:

Sakkyndige: Birgitta Stymne
Mads Nygård
Kai Borre
Annett Lundsgaard
Sam Zarrabi
Dato: 18.09.2008