– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010 - Tabellvedlegg til hovedrapport

I mars 2008 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere førskolelærerutdanningene.

Resultatene av evalueringen foreligger i to rapporter: Hovedrapport og institusjonsrapport. I tillegg finnes det et tabellvedlegg til hovedrapporten. Dette er tabellvedlegget. Dette inneholder primært studentdata og data på fagmiljøet, brukt som grunnlag for evalueringen av førskolelærerutdanningen.

Last ned hele dokumentet: