– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i studier av danning og didaktiske praksiser – Høgskolen i Bergen

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Ph.d.-studium i studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen tilfredsstiller kravene for akkreditering av studier jf §§ 4.1 – 4.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27. januar 2011.

Ph.d.-studium i studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen akkrediteres.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Petter Dyndahl
Torlaug Løkensgard
Hoel
Moira von Wright
Børge Skåland
Vedtaksdato: 13.02.2014
Saksnummer: 13/389