– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur – Samisk høgskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

NB! Rapporten er på engelsk! 


Decision

The PhD program in Sámi Language and Literature at Sámi University College fulfils all criteria for accreditation as detailed in Chapter 7  §§7.1 - 7.3 of Regulations concerning supervision of the educational quality in higher education (Academic Supervision Regulations) of 28. February 2013.

The PhD program in Sámi Language and Literature at Sámi University College is accredited.

Download the document:

Sakkyndige: Ingeborg Kongslien
Graham Huggan
Anna-Riitta Lindgren
Signe Rix Berthelin
Vedtaksdato: 29.10.2015
Saksnummer: 13/743