– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i personorientert helsearbeid – Høgskolen i Buskerud og Vestfold

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Ph.d.-studium i personorientert helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, jf §§ 4.1 – 4.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27. januar 2011.

Ph.d.-studium i personorientert helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold akkrediteres.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Åshild Slettebø
Per-Olof Sandman
Geir A. Espenes
Vår Mathisen
Vedtaksdato: 13.02.2014
Saksnummer: 13/388