– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i Nautical operations – UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Stord/Haugesund og NTNU i Ålesund

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

OBS! Rapporten er på engelsk.


Decision

The PhD program in Nautical Operations- Joint degree fulfils all criteria for accreditation as detailed in Chapter 7 §§7.1 - 7.4 of Regulations concerning supervision of the educational quality in higher education (Academic Supervision Regulations) of 28. February 2013.

The PhD program in Nautical Operations- Joint Degree is accredited.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Lennart Josefson
Pentti Kujala
Alyne Delaney
Sondre Sanden
Tørdal
Vedtaksdato: 07.09.2016
Saksnummer: 16/00028