– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i markedsføringsledelse – Høgskolen i Buskerud

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Ph.d.-studium i markedsføringsledelse ved Høgskolen i Buskerud tilfredsstiller kravene til akkreditering slik de er utformet i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften), kapittel 4 Akkreditering av studier, §§ 4.1 – 4.4, vedtatt av NOKUTs styre 27. januar 2011.

Ph.d.-studium i markedsføringsledelse akkrediteres.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Kjell Grønhaug
Niina Nummela
Terje I. Våland
Jakob Utgård
Vedtaksdato: 12.12.2013
Saksnummer: 13/383