– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium (fellesgrad) i helse og sosialfag – Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Ph.d.-studium i helse og sosialfag (fellesgrad): Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, jf §§ 7.1 – 7.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) av 28. februar 2013.

Ph.d- studium i helse og sosialfag (fellesgrad): Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning (180 studiepoeng) ved Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda akkrediteres.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Åshild Slettebø
Torunn Hamran
Bengt Svensson
Cathrine Fredriksen
Moe
Vedtaksdato: 19.06.2014
Saksnummer: 13/751