– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing – Høgskolen i Bergen

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

OBS! Rapporten er på engelsk.


Decision

The PhD program in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing at Bergen University College fulfils all criteria for accreditation as detailed in Chapter 7  §§7.1 - 7.3 of Regulations concerning supervision of the educational quality in higher education (Academic Supervision Regulations) of 28. February 2013.

The PhD program in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing at Bergen University College is accredited.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Knut Conradsen
Bjarne E. Helvik
Frank Eliassen
Henrik Finsberg
Vedtaksdato: 07.09.2016
Saksnummer: 15/695, 16/00149