– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium (fellesgrad) i audiovisuelle medier – Høgskolen i Lillehammer og NTNU

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Ph.d.-studium i audiovisuelle medier (fellesgrad) ved Høgskolen i Lillehammer og NTNU tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, jf §§ 7.1 – 7.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) av 28. februar 2013.

Ph.d- studium i audiovisuelle medier (fellesgrad) ved Høgskolen i Lillehammer og NTNU akkrediteres.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Liv Hausken
Martin Engebretsen
Göran Du Rees
Tonje Haugland
Sørensen
Vedtaksdato: 18.09.2014
Saksnummer: 13/392