– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgrad i atferdsanalyse/Behavior Analysis - Høgskolen i Akershus

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Høgskolen i Akershus sendte inn søknad om akkreditering av
doktorgradsprogram i Atferdsanalyse (Behavior Analysis) i april 2009.

OBS! Rapporten er på engelsk.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 19. april 2010:

  1. Doktorgradsprogrammet ph.d. i Atferdsanalyse ved Høgskolen i Akershus, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).

  2. Det forventes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.

Dette er den første akkrediterte ph.d. ved Høgskolen i Akershus. Kunnskapsdepartementet må godkjenne at høgskolen oppretter studier på dette nivået.


Last ned hele dokumentet: 

Sakkyndige: Magne Arve Flaten
Terje Sagvolden
Carol Pilgrim
Espen Bjørkedal
Vedtaksdato: 19.04.2010