– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium (joint degree) i Maritime Operations – Western Norway University of Applied Sciences/Hochschule Emden/Leer

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

OBS! Rapporten er på engelsk.

Decision

The master’s program in maritime Operations – Joint degree fulfils all criteria for accreditation as detailed in Regulations concerning supervision of the educational quality in higher education (Academic Supervision Regulations) of 28. February 2013.

The master’s program in Maritime Operations – Joint Degree is accredited.


Download the document:

Sakkyndige: Pentti Kujala
Bjørn Egil Asbjørnslett
Vedtaksdato: 09.02.2017
Saksnummer: 16/01035