– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i innovasjon og ledelse – Høgskulen på Vestlandet

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i studietilsynsforskriften ikke er oppfylt.

Vi avslår derfor søknaden om akkreditering av mastergradsstudium i innovasjon og ledelse, 120 studiepoeng, ved Høgskulen på Vestlandet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Tom Karp
Brian Vejrum Wæhrens
Vedtaksdato: 11.05.2017
Saksnummer: 16/01029