– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av masterstudium i grunnskolelærerutdanning (5–10) – Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt.

Vi akkrediterer derfor utdanningen master i samisk grunnskolelærerutdanning 5–10 (300 studiepoeng) ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Pia Quist
Ilona Rauhala
Toril Aagaard
Coppélie Cocq
Vedtaksdato: 06.11.2017
Saksnummer: 16/01034