– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av masterstudium i grunnskolelærerutdanning (1–7) – Høgskolen i Østfold

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt.

Vi akkrediterer derfor utdanningen master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (300 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Østfold får akkreditering for å tilby norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk som masterfag. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Jørgen Thorslund
Anne Dragemark
Oscarson
Ingvald Erfjord
Jan Erik Romar
Åse Kari Hansen
Wagner
Birgitte Lerheim
Vedtaksdato: 23.11.2016
Saksnummer: 16/01027