– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoletilbudet lønnsarbeider – Treider Fagskoler

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av lønnsmedarbeider, 30 fagskolepoeng nettbasert undervisning ved NOKUT som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen.

Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 1. mars 2017 og i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1) 

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Hilde Skjong Sylte
Mette Holan
Marit Berg
Vedtaksdato: 04.10.2017
Saksnummer: 16/01482