– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudene grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del I og del II – Astrologiskolen Herkules

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

De faglige kravene for godkjenning av Grunnstudiet i astrologi, Profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del I og Profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del II, på henholdsvis 30, 60 og 90 fagskolepoeng stedbasert undervisning, ved Astrologiskolen Herkules anses ikke som oppfylt. NOKUTs styre avslår derfor søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyre utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1) (studiekvalitetsforskriften)

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Knut Axel Jacobsen
Martin Gansten
Vedtaksdato: 14.09.2017
Saksnummer: 16/00866