– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudet arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen – eCademy

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, 60 fagskolepoeng nettbasert undervisning, ved eCademy som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen.

Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 15. september 2017 og i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1)

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Marcela Montserrat
Fonseca Bustos
Gunnhild Tomter Alstad
Anders Nome
Vedtaksdato: 09.05.2017
Saksnummer: 16/00964