– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudet arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen – Studieforbundet AOF Norge

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen, 60 fagskolepoeng stedbasert undervisning, ved Studieforbundet AOF Norge som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen.

Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 1. mars 2016 og i tilsynsrapporten.

Vedtaket gjelder for følgene studiesteder:

  • Oslo
  • Skien
  • Larvik

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  •  forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1)

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om godkjenning basert den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres og tilleggsvurderingen fra de sakkyndige.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Victoria Elise Olsen
Nina Johannesen
Vedtaksdato: 08.09.2016
Saksnummer: 16/00313