– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoleområdet grønne design- og miljøfag - Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning, kan på bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette fagskoleutdanninger innen avgrensede fagområder jf. § 2 i lov om fagskoleutdanning. Søknad om godkjenning av fagområde skal vurderes opp mot standarder og kriterier i kapittel 8 i NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.

Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører søkte 11.02.2011 NOKUT om godkjenning av fagområdet "grønne design- og miljøfag".

Vedtak

Søknad om godkjenning av fullmakt til å opprette utdanningstilbud innen fagområdet «Grønne design- og miljøfag» fra Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører tilfredsstiller kravene til godkjenning slik de er utformet i NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av 26.01.2009.

Søknad om godkjenning av fagområdet "Grønne design- og miljøfag" fra Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.03 nr. 56
  • Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.10 nr. 96
  • NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av 26.01.09

Fagområdet avgrenses som følger:
"Grønne design- og miljøfag" kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger.

Det forutsettes videre at utdanningene skal bygge på utdanningsprogrammet naturbruk og utdanningsprogrammet design- og håndverk i videregående opplæring, og begrenses til programområdene:

  • Blomsterdekoratør og interiør- og utstillingsdesign, og på bakgrunn av dette utvikle studier hvor design og bruk plantematerialer er sentralt.
  • Anleggsgartner – og idrettsanleggsfaget, landbruk, gartnerinæring og skogbruk, og på bakgrunn av dette utvikle studier hvor etablering, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift  av eksisterende og fremtidige utemiljøer er sentralt.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Sverre Harald Amundsen
Kirsten Lunde
Kristian Holo
John Sikkeland
Kjersti Bjørnevik
Vedtaksdato: 24.04.2012
Saksnummer: 11/69