– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av bachelorstudium i økonomi og ledelse – Høgskolen i Sørøst-Norge (i samarbeid med NKI Nettstudier)

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne revideringen ble utført som en del av NOKUTs samarbeidstilsyn 2015–2016.

Samarbeidstilsynet er et såkalt tematisk tilsyn av universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

Vedtak

NOKUTs styre fattet i møte 26. mai 2016 følgende vedtak:

1. Bachelorstudium i økonomi og ledelse – nettbasert, 180 studiepoeng, ved Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller ikke følgende kriterier for studier i første syklus, jf. forskrift om tilsyn med studiekvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften):

  • Grunnleggende forutsetninger for akkreditering § 7-1 1
  • Plan for studiet §§ 7-2 3, 7-2 4, 7-2 7, 7-2 8 og 7-2 9
  • Fagmiljø tilknyttet studiet §§ 7-3 1, 7-3 2 og 7-3 4

2. NOKUT trekker tilbake akkreditering for Bachelorstudium i økonomi og ledelse – nettbasert ved Høgskolen i Sørøst-Norge med umiddelbar virkning.

3. For at studenter som var registrert på studiet per 6. april 2016, skal få fullføre studiet i en avviklingsperiode, utsetter NOKUT iverksetting av tilbaketrekking av akkreditering til 30. juni 2018. Forutsetningen er at Høgskolen i Sørøst-Norge innen 26. august 2016 legger fram en plan for hvordan studiet i avviklingsperioden kan drives i tråd med kravene i studietilsynsforskriften. Planen skal godkjennes av NOKUT.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Frode Kjærland
Niina Nummela
Eva Gjerdrum
Henrik Plaum
Vedtaksdato: 26.05.2016