– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av bachelorgraden nautikk, maritim økonomi og ledelse – Nord universitet

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

 

Vedtak

NOKUTs styre fattet i møte 14. september 2017 følgende vedtak:

a. NOKUT finner at utdanningskvaliteten i tredje studieår er gjort tilstrekkelig rede for i
henhold til kriteriene der tilsynsrapporten opprinnelig avdekket kvalitetssvikt.

b. Nord universitet opprettholder akkrediteringen for bachelorstudiet i nautikk, maritim
økonomi og ledelse inn til studenter i henhold til navneliste er uteksaminert, eller
senest 31. desember 2019.

c. Når studenter i henhold til navneliste er uteksaminert eller senest 31. desember 2019, trekkes akkreditering for studietilbudet tilbake med umiddelbar virkning.

d. NOKUT presiserer at denne saken er avgrenset til å gjelde universitetets
akkrediteringsfullmakt for bachelorstudiet i nautikk, maritim ledelse og økonomi og de navngitte studentene i det tredje (siste) studieåret. Universitetet kan ikke ta opp nye studenter til studiet.

e. Nord universitet må søke NOKUT om akkreditering hvis de ønsker å opprette et
tilsvarende studietilbud.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Bjørn Egil
Asbjørnslett
Fredrik Olindersson
Johanne Marie Trovåg
Gjermund Kvernmo
Langset
Vedtaksdato: 14.09.2017