– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av bachelorgraden nautikk, maritim økonomi og ledelse – Nord universitet

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne revideringen ble utført som en del av NOKUTs samarbeidstilsyn 2015–2016.

Samarbeidstilsynet er et såkalt tematisk tilsyn av universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

Vedtak

NOKUTs styre fattet i møte 25. oktober 2016 følgende vedtak:

  1. Bachelorstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse, 180 studiepoeng, ved Nord universitet oppfyller ikke følgende kriterier for studier i første syklus, jf. forskrift om tilsyn med studiekvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften):
    – Grunnleggende forutsetninger for akkreditering §§ 7-1 1, 7-1 2 og 7-1 3
    – Plan for studiet §§ 7-2 1, 7-2 2, 7-2 3, 7-2 4, 7-2 5, 7-2 6, 7-2 7, 7-2 8 og 7-2 9
    – Fagmiljø tilknyttet studiet §§ 7-3 1, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4
  2. Universitetet gis frist til 27. april 2017 til å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften §§ 7-1 1, 7-1 2 og 7-1 3, 7-2 1, 7-2 2, 7-2 3, 7-2 4, 7-2 5, 7-2 6, 7-2 7, 7-2 8, 7-2 9, 7-3 1 og 7-3 2 og frist til 27. oktober 2017 til å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften §§ 7-3 3 og 7-3 4.
  3. NOKUT har registrert at Nord Universitet planlegger en avvikling av studiet. På bakgrunn av dette gjør NOKUT oppmerksom på at studiet i en eventuell avviklingsperiode må oppfylle kravene i studietilsynsforskriften.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Bjørn Egil
Asbjørnslett
Fredrik Olindersson
Johanne Marie Trovåg
Gjermund Kvernmo
Langset
Vedtaksdato: 25.10.2016