– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av studier i eiendoms- og byggfag – Høgskolen i Østfold

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne revideringen ble utført som en del av NOKUTs samarbeidstilsyn 2015–2016. Revideringen omfatter åtte studier på bachelorgradsnivå.

Samarbeidstilsynet er et såkalt tematisk tilsyn av universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 14. september 2017:

1. Byggeledelse

Studiet grunnleggende taksering (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav til studier på første syklus:
- Krav til læringsutbyttebeskrivelser § 2-2 (1)
- Krav til ordninger for internasjonalisering § 2-2 (7)
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

2. Forvaltning og utvikling av eiendom

Studiet forvaltning og utvikling av eiendom (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studier på første syklus:
- Krav til ordninger for internasjonalisering § 2-2 (7)
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

3. Grunnleggende taksering

Studiet grunnleggende taksering (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studier på første syklus:
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

4. Taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn

Studiet taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studier på første syklus:
- Krav til læringsutbyttebeskrivelser § 2-2 (1)
- Krav til innhold og oppbygging § 2-2 (4)
- Krav til ordninger for internasjonalisering § 2-2 (7)
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

5. Tilstandsanalyse av boliger

Studiet tilstandsanalyse av boliger (25 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studiet på første syklus:
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

6. Verditaksering av boliger

Studiet verditaksering av boliger (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studiet på første syklus:
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

7. Verditaksering av landbrukseiendommer

Studiet verditaksering av landbrukseiendommer (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krav for studier på første syklus:
- Krav til læringsutbyttebeskrivelser § 2-2 (1)
- Krav til ordninger for internasjonalisering § 2-2 (7) 97
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)

8. Verditaksering av næringseiendommer

Studiet verditaksering av næringseiendommer (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold oppfyller ikke følgende krave for studier på første syklus:
- Krav til læringsutbyttebeskrivelser § 2-2 (1)
- Krav til ordninger for internasjonalisering § 2-2 (7)
- Krav til ansatte i hovedstilling § 2-3 (4), jf. § 2-4
- Krav til forskning og faglig utviklingsarbeid tilknyttet studiet § 2-3 (5)


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Marit Støre-Valen
Kauko Viitanen
Sondre Jakobsen
Paul Henning
Fjeldheim
Vedtaksdato: 14.09.2017