– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av studier i eiendoms- og byggfag – Høgskolen i Østfold

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne revideringen ble utført som en del av NOKUTs samarbeidstilsyn 2015–2016. Revideringen omfatter åtte studier på bachelorgradsnivå.

Samarbeidstilsynet er et såkalt tematisk tilsyn av universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 26. mai 2016:

1. Byggeledelse

a) Studiet byggeledelse (30 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften):
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6
– Fagmiljøet tilknyttet studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet byggeledelse tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studietilsynsforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye forskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

2. Forvaltning og utvikling av eiendom

a) Studiet forvaltning og utvikling av eiendom (30 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften): 
– Plan for studiet § 7-2 6
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet forvaltning og utvikling av eiendom tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studietilsynsforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

3. Grunnleggende taksering

a) Studiet grunnleggende taksering (15 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften): 
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet grunnleggende taksering tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studietilsynsforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

4. Taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn

a) Studiet taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn (30 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften):
– Plan for studiet §§ 7-2 2, 7-2 3 a) og 7-2 6
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 3 a), 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studietilsynsforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 3 a), 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

5. Tilstandsanalyse av boliger

a) Studiet tilstandsanalyse av boliger (15 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften): 
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet tilstandsanalyse av boliger tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studieforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

6. Verditaksering av boliger

a) Studiet verditaksering av boliger (25 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften):
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6 
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet verditaksering av boliger tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studieforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

7. Verditaksering av landbrukseiendommer

a) Studiet verditaksering av landbrukseiendommer (15 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften): 
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6 
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 1, 7-3 2, 7-3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet verditaksering av landbrukseiendommer tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 1, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studieforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 1, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

8. Verditaksering av næringseiendommer

a) Studiet verditaksering av næringseiendommer (25 studiepoeng) oppfyller ikke følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften): 
– Plan for studiet §§ 7-2 2 og 7-2 6 
– Fagmiljø knyttet til studiet §§ 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

b) Høyskolen gis en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiet verditaksering av næringseiendommer tilfredsstiller kravene i den gjeldende studietilsynsforskriftens §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4.

c) NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet. Når ny studieforskrift trer i kraft høsten 2016, vil både paragrafenes innhold og nummering kunne bli justert. Høyskolen må da dokumentere at studiet oppfyller den nye studietilsynsforskriftens kriterier for de forhold som i gjeldende studietilsynsforskrift er regulert i §§ 7-2 2, 7-2 6, 7-3 2, 7-3 3 og 7-3 4


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Marit Støre-Valen
Kauko Viitanen
Sondre Jakobsen
Paul Henning
Fjeldheim
Vedtaksdato: 26.05.2016