– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene trafikkflyger fly og trafikkflyger helikopter – Luftfartsskolen AS

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 13. februar 2014 vedtak om at fagskoleutdanningene trafikkflyger fly og trafikkflyger helikopter ved Luftfartsskolen AS skulle revideres.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

Vedtak

NOKUTs styre fattet 11. februar 2016 følgende vedtak:

De grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanninger ved Luftfartsskolen er oppfylt, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningene trafikkflyger fly og trafikkflyger helikopter oppfyller de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7. Godkjenningen av fagskoleutdanningene opprettholdes.

NOKUT vil senest etter tre år følge opp vedtaket, og kan da gjøre en ny vurdering av om kvaliteten er tilfredsstillende.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Stig Larsen
Emanuel Dal
Jan-Olof Hjortman
Renate Antonesen
Vedtaksdato: 11.02.2016