– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningen moteutviklingsledelse – Moteskolen AS

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 22. mai 2014 vedtak om at fagskoleutdanningen moteutviklingsledelse i motedesign og modelisme, 60 fagskolepoeng, ved Moteskolen AS. Utdanningen gis ved studiested i Oslo.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

Vedtak

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 24. september 2015:

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 24. september 2015:

  1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Moteskolen AS er ikke oppfylt jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1.
  2. Utdanningene motedesign og modelisme og moteutviklingsledelse oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
  3. NOKUTs styre trekker tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningene motedesign og modelisme og moteutviklingsledelse ved Moteskolen AS, jf. fagskoletilsynsforskriften § 6-1.
  4. Moteskolen AS skal umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudene, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4 (6). 

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Kirsti Bræin
Lillegerd Hansen
Olav Skrudland
Vedtaksdato: 24.09.2015