– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningen mesterbrev tømrer – Studieforbundet Fokeuniversitetet, Mesterfagskolen

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 22. mai 2014 vedtak om at mesterbrevutdanningen (fagskoleutdanningen) med flest studenter ved Studieforbundet Folkeuniversitetet (heretter kalt Mesterfagskolen) skulle revideres.

Ved egenrapporteringen fra tilbyder viser det seg å være den stedbaserte utdanningen mesterbrev tømrer med studiested Oslo som har flest studenter, og det er denne utdanningen som er blitt revidert.

23. mars 2015 fattet NOKUTs styre vedtak om at grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Studieforbundet Folkeuniversitetet ikke er oppfylt, og at utdanningen mesterbrev tømrer ikke oppfyller de faglige kravene. Se vedtaket.

Studieforbundet Folkeuniversitetet fikk frist til 23. juni 2015 til å komme med ny dokumentasjon. NOKUT mottok dette innen fristen.

Vedtak

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 10. desember 2015:

 1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Studieforbundet Folkeuniversitetet er ikke oppfylt, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningen mesterbrev tømrer oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
 2. NOKUT trekker tilbake godkjenningen av alle de godkjente mesterbrevutdanningene ved Studieforbundet Folkeuniversitetet da flere av de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ikke er oppfylt. Det er avdekket klar kvalitetssvikt i mesterbrev tømrer, og NOKUT finner at kvalitetssvikten gjelder for alle de godkjente mesterbrevutdanningene innen byggfag, jf. fagskoletilsynsforskriften § 6. Godkjenningen av følgende fagskoleutdanninger trekkes tilbake:

  – Mesterbrev Maler 
  – Mesterbrev Byggtapetserer
  – Mesterbrev Stillasbygger
  – Mesterbrev Anleggsgartner
  – Mesterbrev Glassfaget
  – Mesterbrev Taktekker
  – Mesterbrev Kulde- og varmepumpemontør
  – Mesterbrev Rørlegger
  – Mesterbrev Kobber- og blikkenslager
  – Mesterbrev Steinfaget
  – Mesterbrev Feier
  – Mesterbrev Murer
  – Mesterbrev Tømrer

  Vedtaket gjelder både de nettbaserte og stedbaserte utdanningene ved:

  – Folkeuniversitetet Hedmark og Oppland med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Midt-Norge med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Nordland med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Sørlandet med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Sør-Øst med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Vestlandet med tilhørende lokale studiesteder
  – Folkeuniversitetet Øst med tilhørende lokale studiesteder

 3. Studieforbundet Folkeuniversitetet – Mesterfagskolen skal umiddelbart trekke tilbake fagskoleutdanningene, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning §5-4 (6).

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Østen Alexander Lybeck
Lars Halvor Astrup
Ronny Vedvik
Vedtaksdato: 10.12.2015