– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningen mesterbrev tømrer – Studieforbundet Fokeuniversitetet, Mesterfagskolen

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 22. mai 2014 vedtak om igangsettelse av revidering av godkjenning for den mesterbrevutdanningen innen byggfag ved Studieforbundet Folkeuniversitetet (Mesterfagskolen) som hadde flest studenter. Utdanningen som har fått revidert godkjenningen er mesterbrev tømrer, stedbasert utdanning på 60 fagskolepoeng med studiested Oslo.

Vedtak

NOKUTs styre fattet 23. mars 2015 følgende vedtak:

Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Studieforbundet Folkeuniversitetet er ikke oppfylt jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningen mesterbrev tømrer oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.

Studieforbundet Folkeuniversitetet gis frist til 23. juni 2015 til å dokumentere at de grunnleggende forutsetningene tilfredsstiller kravene i fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1 og at de faglige kravene tilfredsstiller fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Østen Alexander
Lybeck
Lars Halvor Astrup
Ronny Vedvik
Vedtaksdato: 23.03.2015