– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene maskinteknikk og elkraft – Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 4. april 2014 vedtak om at fagskoleutdanningene maskinteknikk og elkraft ved Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde skulle revideres.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  •  forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

Vedtak

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 24. september 2015:

  1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, er oppfylt jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1.
  2. Utdanningene maskinteknikk og elkraft oppfyller de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
  3. Godkjenningen av fagskoleutdanningene maskinteknikk og elkraft ved Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, opprettholdes, jf. fagskoletilsynsforskriften § 6-1 

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4

Last ned hele dokumentet: 

Sakkyndige: Bjørn Engebretsen
Gunnar Visnes
Thomas Haugen
Kai Esten Dale
Inger Vagle
Vedtaksdato: 24.09.2015