– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene dekksoffiser og maskinoffiser – Fagskolen i Vestfold

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

I styremøtet 04. april 2014 fattet NOKUTs styre vedtak om å revidere godkjenningene for fagskoleutdanningene maskinoffiser og dekksoffiser ved Fagskolen i Vestfold.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • NOKUT-forskriften av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

NOKUTs styre konkluderte 23. april 2015 at vilkårene for godkjenning av fagskoleutdanning er ikke oppfylt. Fagskolen i Vestfold ble gitt frist til 1. oktober 2015 for å gjøre nødvendige endringer og dokumentere at kravene i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt.

Vedtak

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 7. september 2016:

  1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanninger ved Fagskolen i Vestfold er ikke oppfylt jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningene dekksoffiser og maskinoffiser oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
  2. NOKUTs styre trekker tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningene dekksoffiser og maskinoffiser ved Fagskolen i Vestfold jf. fagskoletilsynsforskriften § 6-1
  3. Fagskolen i Vestfold skal umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudet, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning §5-4 (6)
  4. Fagskolen i Vestfold kan ikke markedsføre eller ta opp nye studenter til fagskoleutdanningene dekksoffiser og maskinoffiser.

Beslutning om utsatt iverksetting av vedtaket

  1. Andreårsstudenter studieåret 2015–16 ved dekksoffiser og maskinoffiser skal kunne gå opp til eventuell utsatt eksamen ved Fagskolen i Vestfold høsten 2016.
  2. Eksamen må avvikles i henhold til avtale om eksamensarbeid med de maritime fagskolene.
  3. Siste frist for utstedelse av vitnemål til studenter ved fagskoleutdanningene dekksoffiser og maskinoffiser ved Fagskolen i Vestfold settes til 31. desember 2016.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige Egil Pedersen
(del 1): Rune Vikse
Øyvind Sørbotten
Simon Bek
Rasmussen
Dorte Smedegaard
Schmidt
Bjørn Egil Asbjørnslett
Marte Murberg
Gjermund Langset
Sakkyndige
(del 2): Egil Pedersen
Rune Vikse
Marte Murberg
Odd Rune Malterud
Vedtaksdato: 07.09.2016