– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene bygg og elkraft – Fagskolene i Hordaland

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 27. juni 2016 vedtak om at fagskoleutdanningene bygg og elfag ved Fagskolene i Hordaland/Bergen tekniske fagskole skulle revideres.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

Vedtak

Fagskolane i Hordaland/Bergen tekniske fagskole gis frist til 6. november 2017 til å dokumentere at fagskoletilsynsforskriftens §§ 3-1-1 (b), 3-1-1 (f), 3-3 (3) og 3-6 (1) er tilfredsstillende oppfylt. Dersom forholdene ikke blir utbedret på en tilfredsstillende måte innen fristen, vil NOKUT trekke tilbake godkjenningene av bygg og elkraft, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4 (6).


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Inger Vagle
Robert Mortensen
Christoffer Blaalid
Vedtaksdato: 04.05.2017