– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene boreteknologi og brønnservice – Petroleumsteknisk Akademi AS

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 22. mai 2014 vedtak om at NOKUT skulle revidere de grunnleggende
forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ved Peteka. Revideringen av de grunnleggende forutsetningene var en rent administrativ vurdering foretatt av NOKUT. 10. februar 2015 vedtok NOKUTs styre å utvide revideringen til også å gjelde de faglige sidene ved utdanningene boreteknologi og brønnservice. Fullstendig revidering er en faglig vurdering utført av en sakkyndig komité.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

Vedtak

NOKUTs styre fattet 11. februar 2016 følgende vedtak:

  1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanningene ved Petroleumsteknisk akademi AS er ikke oppfylt jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningen boreteknologi oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
  2. Petroleumsteknisk akademi AS gis frist til 13. mai 2016 til å dokumentere at de grunnleggende forutsetningene tilfredsstiller kravene i fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1 og at de faglige kravene tilfredsstiller fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Øystein Arild
Børge Harestad
Morten Albertsen
Stormo
Arne Winther
Vedtaksdato: 11.02.2016