– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av bachelorstudium i bevegelige bilder – Nordland kunst- og filmfagskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt.

Vi akkrediterer derfor utdanningen bevegelige bilder (180 studiepoeng) ved NOKUT. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Anders Fagerjord
Linda Sternö
Vedtaksdato: 28.06.2016
Saksnummer: 16/00483 og 16/00484